Har du fundet en fejl eller unøjagtighed i en af mine bøger, er du velkommen til at kontakte mig på mail: viv@viv.dk 
IKKE på Messenger eller Besked'der - please!

Kendte fejl kan du finde her under.

Finurlig strik

Side 40, Foto A: Både garnende og arbejdsgarn skal sidde i højre side, som det også fremgår af teksten.

Side 42, midterste spalte, 4. linje VS rettes til RS.

Side 164, ca. midt i venstre spalte:
Gentag 4. og 5. p frem og tilbage med flere og flere m før vendingerne, til der er 3 m til venstre for TVM og 56 til højre.
tilbage efter en tilbagepind/VS,
Strik 1 p tilbage og slut denne sidste p med 1 vr (= 60 m).
Garnet hænger nu i den brede side, hvor der er 29 riller. *

Side 138, Nederst i højre spalte - En dal:

5. p (RS): 1VLA ... osv.

 

Strikkebog - strik fra før og nu

Side 73 nederst

Der er fejl i diagrammet.

Print det korrekte ud her

Side 76   

Efter sidste diagrampind, når stjernen er strikket færdig vil der være 216 m på omg (ikke 210 m). Tag ved 2. dal ind til 198 m på anden omg.

Side 179

Lodret Bølgemønster 2's diagram og foto passer ikke sammen.

Print det korrekte ud her.

Det forkerte diagram har en rapport på 16 m og 4 p/omg. Mønsteret fejler ikke noget, så bare strik det.


STRIK danske stjernetrøjer

Selv om vi har gjort os de ihærdigste anstrengelser for at udgive en fejlfri bog, så sniger der sig alligevel fejl ind.
Jeg retter løbende, efterhånden som jeg finder dem.

Finder du en fejl, så send mig venlligst en mail på viv@viv.dk

Rettelser til 1. UDGAVE

Side 74Krydsmasker strikket på VRANGSIDEN - Kryds 2 vrang mod venstre
3. måde: Brug hjælpepind
Rettes til:
Sæt første maske på en hjælpepind FORAN arbejdet, strik 1 vrang, strik masken på hjælpepinden vrang.

Side 88 og 89 - Klik her!

Side 126 - B-21 - Klik her!

Side 127 B-23
Rapporten er på 48 m.

Side 145 Hillerødtrøjen - Ærmer - Første linje:
Her står at man skal fordele 70 m ligeligt på 4 pinde. Det kan man ikke, så jeg må blot anbefale at der fordeles som det falder sig for eller at man slår 68 m op og tager 5 m ud (i stedet for 3) over kanten.

Side 153 Eskilstruptrøjen - Ærmer - 1.-3. linje
66 m skal fordeles på 3 pinde - efter ønske eller 23 + 20 + 23 m. 

Side 169 Frenderup-trøje
Nederst i venstre spalte: Venstre rettes til højre.

Side 186 Fantasi-trøje
Højre spalte - Halskant - 7. linje
118 rettes til 112.

Side 196 - Aastrup-trøje
Højre spalte - Forstykke, fortsat - Lige over Venstre side: 57 m rettes til 47.

Side 220 Venstre spalte: 
Højre side
Næste p (VS):
Strik til 3 m ....

Side 222 Der mangler 1 maske i diagrammets højre side. Klik her for nyt diagram!
Side 222-223 Rapportens røde ramme skulle 1 pind længere ned, men det er heldigvis synligt.
Side 228 mgba betyder med garnet bag arbejdet.

Rettelser til 2. UDGAVE

UPS! Der er sket noget meget beklageligt under trykning. Siderne 153, 154, 155, 161, 162, 167, 168 og 169 mangler overskrifter.
Hvis du derfor vil i gang med en af opskrifterne på disse sider, får du brug for rettelserne.
Send en mail til mig: viv@viv.dk 
, så sender jeg dig disse side på mail.

Side 126 - B-21 - Klik her!

Side 127 B-23
Rapporten er på 48 m.

Side 169 Frenderup-trøje
Nederst i venstre spalte: Venstre rettes til højre.

Side 186 Fantasi-trøje
Højre spalte - Halskant - 7. linje
118 rettes til 112.

Side 196 - Aastrup-trøje
Højre spalte - Forstykke, fortsat - Lige over Venstre side: 57 m rettes til 47.

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk